Ψαλμός 98ος

Ψαλμός 98ος

Ψαλμοί Ψαλμοί
Ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ. Ο ΚΥΡΙΟΣ ἐβασίλευσεν, ὀργιζέσθωσαν λαοί• ὁ καθήμενος ἐπὶ τῶν Χερουβίμ, σαλευθήτω ἡ γῆ. 2 Κύριος ἐν Σιὼν μέγας καὶ ὑψηλός ἐστιν ἐπὶ πάντας τοὺς λαούς. ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ψαλμός 98ος
error: ΠΡΟΣΟΧΗ: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!!