Ψαλμὸς 49ος

Ψαλμὸς 49ος

Ψαλμοί Ψαλμοί
Ψαλμὸς τῷ Ἀσάφ. ΘΕΟΣ θεῶν Κύριος ἐλάλησε καὶ ἐκάλεσε τὴν γῆν ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου μέχρι δυσμῶν. 2 ἐκ Σιὼν ἡ εὐπρέπεια τῆς ὡραιότητος αὐτοῦ, 3 ὁ Θεὸς ἐμφανῶς ...
Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ψαλμὸς 49ος
error: ΠΡΟΣΟΧΗ: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!!